Odśnieżanie
Parkingów

utrzymanie dróg i parkingów
Oferujemy usługi odśnieżania na terenie powiatu Rzeszowskiego.

Proaktywne i reaktywne usługi przy użyciu najnowocześniejszych maszyn.

Nieodśnieżony śnieg sprawia, że ​​ruch pieszych i pojazdów staje się niebezpieczny, powoduje, że drogi i ścieżki stają się śliskie oraz ukrywa krawężniki, rowy i oznaczenia drogowe.


Jeśli prowadzisz parking lub prowadzisz organizację, do której przyłączony jest parking, masz prawny obowiązek zapewnienia, że ​​Twój teren jest bezpieczny i dostępny przez cały czas.

Istnieje szereg wyzwań związanych z zarządzaniem parkingami w zimie, a pomyłka może oznaczać skutki prawne jak również wizerunkowe.

Zaprasamy

Tel.: 793 024 311